Elke meditatie, is op zich al een vorm van zelfhypnose. Met deze vorm van coaching maak ik gebruik van methodieken uit de kwantumfysica, die geïnspireerd zijn op de denkwijzen van o.a Dr. Wayne Dyer,  Eckhart Tolle en Dr. Joe Dispenza. Hierbij leer ik jou om lichaam en geest in balans te brengen, en zoals ik het zelf noem door middel van “visualisatie van een positieve gedachte in projectie” bijna  elk denkbaar doel  te verwezenlijken.